blomberg

36 tekstów – auto­rem jest blom­berg.

Czy myślałem że kiedy­kol­wiek się jeszcze za­kocham ?
Nie.
Pod żad­nym po­zorem NIE.
A jednak.....
Za­kochałem się.
I co te­raz ?
Te­raz, to mało śpię.
Dużo myślę mało jem i ..... i śnię.
Czy śnię na ja­wie ?
Nie wiem.
Zgu­biłem się .
Nie wiem już gdzie ja­wa a gdzie sen . 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 maja 2011, 22:07

Za­kochałem się w Pa­ni pew­ne­go wieczora.
Wiem nie czas na to lecz sto­sow­na pora.
Pa­ni mnie leczy z za­kocha­nia CZASEM.
Ja CZAS cały cze­kam z niewin­nym grymasem. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 7 listopada 2010, 21:11

Kil­ka czar­nych li­ter na sza­rym pa­pie­rze
ty­le mi zos­tało .......... pop­rostu nie wierze. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 31 października 2010, 17:58

Miałem za­pom­nieć ?
Pamiętam.
Miałem nie tęsknić ?
Tęsknię.
Miałem być nor­malny ?
Zwariowałem.
Miałem żyć da­lej ?
Tyl­ko jak ? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 sierpnia 2010, 22:40

Stagnacja

Przyszła sa­ma , cichutko.
Bez zap­rosze­nia weszła , bez pukania.
Nie uśmie­chała się nie płakała.
Na py­tania nie odpowiadała.
Za­domo­wiła się u mnie , uwie­rzy­cie ?
Mo­je życie zmieniła całko­wicie ,
prze­padł uśmiech po­jawiło się pytanie
...co to życie??? 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 11 czerwca 2010, 00:15

* * *

Pozwól mi proszę !!!
Pozwól kochać Ciebie .
Cho­ciaż tak jak kochać można ,
gwiaz­dy na noc­nym niebie.
Dot­knąć ich nie potrafię
ich ciepła nie czuję.
Ale sa­mo to że są 
w nich mnie rozkochuje.
I tak jak one dla mnie są 
nieosiągalne.
Tak i Ty jes­teś moim nieosiągalnym
marzeniem. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 czerwca 2010, 00:50

Słowo , słowa dwa.
Przy­jaciel , Ty i ja. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 11 marca 2010, 23:42

Dlacze­go tak jest że z Tobą chciałbym "roz­ma­wiać" godzi­nami ?
A dla wszys­tkich otaczających mnie jes­tem milczkiem. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 9 marca 2010, 18:12

Brak mi już ar­gu­mentów na tłumacze­nie so­bie ludzkiej podłości.
Wyczer­pałem wszystkie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 marca 2010, 00:35

Cieszą mnie dni "bez­myślne", od­poczy­wam wtedy.
Wy chy­ba też ;) 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 lutego 2010, 22:59
blomberg

cytaty o szacunku

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

blomberg

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność